ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για να γίνετε μέλος στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω αρχείο και αφού το συμπληρώσετε στείλτε το μας στο email: espeep2012@gmail.com 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΕΗΠ

(κατεβάζετε την αίτηση, την συμπληρώνετε και την στέλνετε στο email της Ενωσης)

Επίσης μπορείτε και μέσω της ΠΟΜΕΝΣ στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΟΜΕΝΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για να διαγραφείτε από μέλος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, παρακαλούμε να μας στείλετε στο email: espeep2012@gmail.com τα στοιχεία σας και ότι επιθυμείτε την διαγραφή σας