Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Ιστορική πρώτη στις ΕΔ: Επίσημη συνάντηση ΑΓΕΕΘΑ με ΠΟΜΕΝΣ, τον θεσμικό εκπρόσωπο των Στρατιωτικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, αντιπροσωπία του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ αποτελούμενη από τους Ρώτα Δημήτριο Πρόεδρο, Λάμπρου Βασίλειο Αντιπρόεδρο, Κυριακάκη Γεώργιο Γ. Γραμματέα, Κολλύρη Ηλία Οργανωτικό Γραμματέα, Βότση Σιδέρη Αντιπρόεδρο Διοικητικών Θεμάτων, Σπαράγγη Ιωάννη Αντιπρόεδρο Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών Θεμάτων, Κιουρτσίδου Αικατερίνη Γραμματέα Ισότητας Φύλων και τον Μητσάκο Νικόλαο Γραμματέα Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ, είχε την τιμή να πραγματοποιήσει θεσμική συνάντηση με τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα θέματα που αναδείχθηκαν, καταθέτοντας παράλληλα και προτάσεις επίλυσης σε μορφή υπομνήματος, μεταξύ άλλων, ήταν τα κάτωθι:

 • Η ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ 1994, 1995, 1996 και εντεύθεν, του Ν.3883/2010.
 • Η επικείμενη κατάληψη των ηλικιακών ορίων που καλείται να αντιμετωπίσει το προσωπικό των ΕΠ.ΟΠ., απόρροια του Ν.445/1974 καθώς και την φερόμενη πρόταση παράτασης επί διετία, για την οποία καταθέσαμε την διαφωνία μας με συγκεκριμένα επιχειρήματα.
 • Η αποκατάσταση βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων εξ ΑΣΣΥ.
 • Η Μισθολογική Αποκατάσταση Αξιωματικών προέλευσης ΟΠΥ/ΕΠΥ/ΕΜΘ.
 • Η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό της απονομής των βαθμών Υπολοχαγού και Λοχαγού, Αξιωματικών προέλευσης ΟΠΥ/ΕΠΥ/ΕΜΘ.
 • Η Παραμονή του υπάρχοντος Στρατιωτικού Προσωπικού που είναι τοποθετημένο στον ΕΦΚΑ, με παράλληλη διάθεση επιπλέον προσωπικού.
 • Η Απονομή του αποστρατευτικού βαθμού του Συνταγματάρχη στις εθελόντριες του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ήδη συμβαίνει στην Πολεμική Αεροπορία, στα πλαίσια της ισονομίας.
 • Η Υγεία και Ασφάλεια Προσωπικού κατά την εργασία στο ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ και κατ’ επέκταση σε όλα τα ΚΕΠΙΧ, της μη εκτέλεσης 24ωρης υπηρεσίας από μέρους των στελεχών, αλλά αντί αυτού, σε 8ωρες ή 12ωρες βάρδιες, για την προστασία της υγείας τους από τα εξαντλητικά 24ωρα.
 • Η ανάγκη επανακαθορισμού των κριτηρίων μοριοδότησης, στον Διακλαδικό Κανονισμό Στέγασης Στρατιωτικών, έτσι ώστε όλοι οι δικαιούχοι να έχουν δίκαιη αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια για την έκδοση των μορίων.
 • Η αποκατάσταση των αδικιών που προέκυψαν μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παραμετροποίησης των κριτηρίων μεταθέσεων, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
 • Η μη συμπλήρωση «εξ ολοκλήρου» του τυπικού προσόντος του Χρόνου Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς, αλλά και γενικότερα επανακαθορισμού των θέσεων που προσμετρούν Χρόνο Διοίκησης, σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
 • Η λειτουργία του Γραφείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Βίας του ΓΕΕΘΑ και η επάνδρωση του γραφείου με εξειδικευμένο προσωπικό (Σπουδές Φύλου, Κοινωνιολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο) καθώς και η διασύνδεσή του με τη Γραμματεία Ισότητας Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ.
 • Η Δημιουργία Γραμμής καταγγελιών περιστατικών έμφυλης βίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (chat).
 • Η επάνδρωση με εξειδικευμένο προσωπικό της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής (ΔΚΨΥΕΔ) για την διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση κ. α.).
 • Η δημιουργία πρωτοκόλλων στα στρατιωτικά νοσοκομεία/ΚΙΧΝΕ για την ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την διασύνδεσή σε εξειδικευμένους φορείς.
 • Η διατομεακή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την διασύνδεση με κρατικούς φορείς (Συμβουλευτικά Κέντρα, ΚΕΘΙ).

Ο κ. Αρχηγός ήταν ενήμερος σε μεγάλο βαθμό των θεμάτων που του περιγράψαμε, διεξάγοντας παράλληλα μία εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα, αφιερώνοντάς μας πάνω από μία ώρα από το χρόνο του, φανερώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του για την μέριμνα προσωπικού, το ισχυρότερο οπλικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Στα πλαίσια του παραπάνω διαλόγου, ο κ. Αρχηγός μας έκανε κοινωνούς των εξής πληροφοριών:

 • Δεν τίθεται θέμα δημιουργίας κοινού Υγειονομικού Σώματος. Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών υγείας, επίσπευσης των εκκαθαρίσεων δαπανών υγείας και άλλα, όπως είχαμε αναδείξει με την ενημέρωσή μας από τις 07 Φεβ 2024.
 • Είναι σε εξέλιξη η αλλαγή των αποδοχών των σπουδαστών των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και εξίσωσή τους, ή δυνατό, με αυτές των σπουδαστών των παραγωγικών Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως είχαμε ζητήσει και με την παρουσία μας σε ακρόαση φορέων, στην Βουλή των Ελλήνων.
 • Είναι σε εξέλιξη ρύθμιση, έτσι ώστε οι κρατήσεις των απόφοιτων των παραγωγικών Σχολών, για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης τους ώς συντάξιμου, να παρακρατούνται σε βάθος 15ετίας και όχι εντός 4 ετών από την αποφοίτησή τους.
 • Το ζήτημα και τα επιχειρήματα της ΠΟΜΕΝΣ, για την αποκατάσταση των σειρών ΑΣΣΥ 96-97-98 και εντεύθεν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. 
 • Εξετάζεται η δυνατότητα, μέχρι της υλοποίησης του Στεγαστικού Προγράμματος για τα οικήματα των Στρατιωτικών, επιδότησης ενοικίου στα στελέχη, με εισοδηματικά κριτήρια, για την μεσοπρόθεσμη ενίσχυσή τους.
 • Είναι σε εξέλιξη ο επανακαθορισμός των χρόνων διοίκησης και των αντίστοιχων θέσεων σε συνδυασμό με την μοριοδότηση, προς άρση κάποιων εντοπισμένων αδυναμιών του υπάρχοντος συστήματος.
 • Για την επικείμενη κατάληψη των ηλικιακών ορίων προσωπικού του θεσμού των ΕΠ.ΟΠ, είναι εύλογο το αίτημα μας για την άμεση επίλυση του και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει λύση πριν οι πρώτοι συνάδελφοί μας από το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ., καταλάβουν το ηλικιακό όριο αποστρατείας.

Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι προτεραιότητα οφείλει να είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και η επίλυση των προβλημάτων των στελεχών και των οικογενειών τους.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη συνεργασία, συνεχή ενημέρωση και ανάδειξη των θεμάτων του προσωπικού των ΕΔ.  

Αυτή είναι η σημαντικότητα και η δύναμη της Θεσμικής Εκπροσώπησης, η οποία εκφράζεται μέσα ΜΟΝΟ από την ΠΟΜΕΝΣ, για την βελτίωση της καθημερινότητας (εργασιακής και όχι μόνο) των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσω της εγγραφής σας στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  https://pomens.gr/aitisi-eggrafis, δυναμώνοντας την ΠΟΜΕΝΣ, δυναμώνει η φωνή σας.

https://pomens.gr

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Memos shoes

H εταιρεία Ορθοπεδικά Ηπείρου - Memo shoes προσφέρει σε όλα τα μέλη μας έκπτωση 10% στα Ορθοπεδικά προϊόντα (εκτός ΕΟΠΥΥ) και στα Memo shoes με την επίδειξη της κάρτας μέλους μας. 

Παπαδοπούλου Ν. 6, 45444, Ιωάννινα,Τηλέφωνο: 2651401828, 6950100818. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπεύθυνη κα. Νίτσα-Γουδέλη Βασιλεία.

http://www.memo-shoes.gr

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας με το Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας το οποίο παρέχει έκπτωση προς τα μέλη της Ένωσης μας μέσω της κάρτας BONUS «ΓΑΛΑΞΙΑΣ».

                      

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάρτα BONUS «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» συνδεδεμένη με το κινητό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να εισέλθετε στο λογαριασμό σας στη σελίδα https://5ae.gr/ ή στο application της επιχείρησης, και να πάτε στις ρυθμίσεις χρήστη ώστε να αλλάξετε τον αριθμό της κάρτας. Οι πόντοι μεταφέρονται εντός 7 ημερών.

Θα ενημερωθείτε για την παραλαβή της κάρτας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας.