ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας της Ένωσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσίμαρης Ευάγγελος 6908383781

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στρατσιάνης Παναγιώτης 6971619177

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαργαριτόπουλος Κων/νος 6983602359

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τατσιώνας Παναγιώτης 6942056603

ΤΑΜΙΑΣ: Νίκας Χριστόφορος 6936155280

ΜΕΛΟΣ: Σκληβανίτης Δημήτριος 6937247094

ΜΕΛΟΣ:  Κύρος Χρήστος 6951787869

ΜΕΛΟΣ: Τζουμάκας Βασίλειος 6948502991

email: espeep2012@gmail.com