ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσίμαρης Ευάγγελος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαργαριτόπουλος Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τατσιώνας Παναγιώτης 

ΤΑΜΙΑΣ: Νίκας Χριστόφορος

ΜΕΛΟΣ: Σκληβανίτης Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ: Κύρος Χρήστος

ΜΕΛΟΣ: Τζουμάκας Βασίλειος  
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δρόσου Ελένη, Ιωάννινα Ν. Ζέρβα 2 ΤΚ 45332 
τηλ. 2651035928, Κιν. 6944188967
email:elenadrosou@yahoo.gr

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΙΒΑΝ :  GR 57 0260 7080 0009 7010 3816 069
ΒIC   :   ERBKGRAA